Τη σύμβαση ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου Βίλα Ρόσσα – Κέρκυρα” υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και εκπρόσωποι της αναδόχου σύμπραξης των εταιρειών μελετών, στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Την 29η Μαρτίου 2016 είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ και παρελήφθησαν οι τρεις προμελέτες και ως συνέχεια αυτού με την παρούσα σύμβαση  θα εκπονηθούν τα υπόλοιπα στάδια δηλαδή εκείνα: της οριστικής μελέτης εφαρμογής, των τευχών δημοπράτησης κλπ. της μελέτης για την αποκατάσταση του κτιρίου της Βίλα Ρόσσα, εναρμονιζόμενα πλήρως με τις υποδείξεις των αρμοδίων φορέων (αρχαιολογία, περιβάλλον κ.α.), ενώ θα προετοιμαστεί και ο φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, με τους όρους των συμβατικών τευχών.
Το κόστος της μελέτης για την αποκατάσταση της Βίλα Ρόσσα ανέρχεται στο ποσό των 202.202,53 ευρώ πλέον ΦΠΑ και αφορά στα επιμέρους στάδια των εξής μελετών:
· Τοπογραφική μελέτη με κόστος 1.012,50 ευρώ
· Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με κόστος 113.603,30 ευρώ
· Στατική μελέτη με κόστος 45.994,63 ευρώ.
· Μελέτες μηχανολογικές ηλεκτρολογικές με κόστος 33.592,10 ευρώ.
· Μελέτη πρασίνου με κόστος 8.000 ευρώ.
Η προθεσμία για την περαίωση των υπολοίπων σταδίων της μελέτης ορίζεται σε τρεις μήνες και εντός 10 ημερών  η ανάδοχος σύμπραξη εταιρειών μελετών θα υποβάλλει για έγκριση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των επιμέρους σταδίων της μελέτης.