Συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 08/03, ανάμεσα στον βουλευτή
Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Παυλίδη και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Θεοφάνη Κουρεμπέ στα
κεντρικά γραφεία του ΕΛΓΑ στην Αθήνα. Το θέμα της συνάντησης αφορούσε τους Κερκυραίους
παραγωγούς κουμ-κουατ οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ποσό αποζημίωσης το οποίο δικαιούνται
να λάβουν μετά την μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι περιουσίες τους, εξαιτίας των κακών
καιρικών συνθηκών και του παγετού που επικράτησε στο νησί της Κέρκυρας το προηγούμενο
διάστημα.
Ο κ. Παυλίδης εξέθεσε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ τις ενστάσεις των παραγωγών σχετικά με το ποσό
της αποζημίωσης καταθέτοντας του και το σχετικό υπόμνημα που έχουν συντάξει οι ίδιοι οι
παραγωγοί. Στη συζήτηση διαπιστώθηκε διαφωνία ανάμεσα στα στοιχεία που εμφανίζουν οι
παραγωγοί και σε αυτά που έχει στη διάθεση του ο αρμόδιος Οργανισμός, σχετικά με τη
στρεμματική απόδοση που αφορά και το τελικό ποσό της αποζημίωσης.
Παρ’ όλα ταύτα ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ δεσμεύτηκε για πραγματοποίηση νέας συνάντησης με
παρουσία τόσο του κ. Παυλίδη, όσο και αντιπροσωπείας των Κερκυραίων παραγωγών, όπου εκεί
θα συζητηθεί και θα επανεξεταστεί εκ νέου το ζήτημα με σκοπό να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που
έχει παρουσιαστεί. Η νέα συνάντηση μάλιστα ορίστηκε για την Τρίτη 14/03 στα γραφεία του ΕΛΓΑ.