Απόψε στις 10.00 στο Λόγο Αντίλογο
Όλες οι εξελίξεις για το έργο του κόμβου στο Λιμάνι της Κέρκυρας.
Οι φορείς σε επαγρύπνηση για την εξέλιξη.