Απάντηση με αφορμή τις δηλώσεις της Βουλευτού Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινής Βάκη σχετικά με την απόφαση του Διοικητή του ΓΝ Κέρκυρας να ορίσει τον Καρδιολόγο κ. Δραγανίγο προσωρινό Προϊστάμενο στη Πνευμονολογική Κλινική, έδωσε με δελτίο τύπου ο πρώην Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Κυριάκος Χαΐνης.

Σύμφωνα με αυτό: ‘’Η Κα Βάκη δήλωσε ότι η θέση του Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής έχει προκηρυχτεί. Δεν είναι αλήθεια.

Η αλήθεια είναι. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου όφειλε και μπορούσε να την προκηρύξει τη θέση από τις 30 Ιουνίου 2017.

Δεν την προκήρυξε.

Δεν την έχει προκηρύξει μέχρι και σήμερα ενώ εκτός από τη πίστωση για τη δική μου θέση υπάρχουν πιστώσεις για μεγάλο αριθμό θέσεων διευθυντών που έχουν κενωθεί, όπως της Χειρουργικής Κλινικής, της Μαιευτικής/Γυναικολογικής, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Β΄ Παθολογικής Κλινικής, της Παιδιατρικής Κλινικής, της Ορθοπεδικής Κλινικής.

Ερώτημα. Γιατί ο Διοικητής δεν προκήρυξε τη θέση και δεν την έχει προκηρύξει μέχρι σήμερα με συνέπεια τη σημερινή κατάσταση εις βάρος του Νοσοκομείου;

Η Κα Βάκη δήλωσε ότι ο ορισμός του Καρδιολόγου κ. Δραγανίγου  στη θέση του Προϊσταμένου της Πνευμονολογικής Κλινικής είναι νόμιμος.

Δεν είναι αλήθεια.

Δεν είναι αλήθεια για τους εξής λόγους:

  1. Το άρθρο 7 (Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας) εδ. 8 του Ν. 2889/2001 (Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει σήμερα, ορίζει ρητά: «Σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή.»

Στην Ιατρική Υπηρεσία ανήκουν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου (άρθρο 6 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της υπ΄Αριθμ. Υ4α/110068/05 Υπουργικής Απόφασης – Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 1293/13 Σεπτεμβρίου 2006, Τεύχος Δεύτερο):

  • Όλα τα Ιατρικά Τμήματα του Νοσοκομείου.
  • Μη Ιατρικά Τμήματα όπως φαρμακείο, τμήμα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, τμήμα Ιατρικής της Εργασίας, τμήμα νοσοκομειακών λοιμώξεων, τμήμα διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων και διαχείρισης τροφίμων, τμήμα βιοστατιστικής και επιδημιολογίας, τμήμα παραϊατρικού προσωπικού, τμήμα κοινωνικής εργασίας, τμήμα διαιτολογίας – διατροφής.

Στα ιατρικά τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας προϊσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.

Στα μη ιατρικά τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας προϊσταται άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας, δηλαδή όχι ιατρός.

Ο κ. Δραγανίγος είναι ιατρός. Δεν είναι άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας. Δηλαδή δεν είναι ούτε διατροφολόγος, ούτε στατιστικολόγος, ούτε, ούτε..

Επειδή κατέχει την ειδικότητα της Καρδιολογίας και όχι της Πνευμονολογίας δεν νομιμοποιείται να είναι Προϊστάμενος και Επιστημονικά Υπεύθυνος στη Πνευμονολογική Κλινική.

  1. Ο κ. Δραγανίγος είναι διευθυντής παθολογικού τομέα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α΄) που καθορίζει τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες των διευθυντών των ιατρικών τομέων ο κ. Δραγανίγος ουδεμία αρμοδιότητα έχει ως διευθυντής τομέα να αντακαθιστά έστω και προσωρινά Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος.

  1. Οι νόμοι του ΕΣΥ, η ιατρική δεοντολογία και η ηθική στην εφαρμογή της ιατρικής προστατεύουν τους πολίτες και τους εξασφαλίζουν ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που έχουν να αντιμετωπίζονται από τον ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας.

Όταν δηλαδή αρρωσταίνει ένα παιδί υποχρεωτικά πρέπει να αντιμετωπισθεί από παιδίατρο, εάν κάποιος πάθει έμφραγμα υποχρεωτικά πρέπει να αντιμετωπιστεί από καρδιολόγο, εάν κάποιος πάθει κάταγμα πρέπει υποχρεωτικά να αντιμετωπιστί από ορθοπεδικό, όταν είναι έγκυος μία γυναίκα υποχρεωτικά την πορεία της πρέπει να την παρακολουθεί γυναικολόγος, όταν κάποιος πάθει πνευμονία πρέπει υποχρεωτικά να αντιμετωπιστεί από πνευμονολόγο κοκ.

Όμως ο Διοικητής του Νοσοκομείου όρισε τον Καρδιολόγο κ. Δραγανίγο να είναι επιστημονικά υπεύθυνος για τους ασθενείς με νοσήματα του πνεύμονα και ο κ. Δραγανίγος το αποδέχτηκε.

Βάσει όλων των ανωτέρω

ΖΗΤΩ

Από την Βουλευτή Νομού Κέρκυρας Κα Φωτεινή Βάκη να παρέμβει στον Υπουργό Υγείας ώστε:

1ον. Να προκηρυχτεί ΣΗΜΕΡΑ η θέση του Συντονιστή Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής η οποία παραμένει ουσιαστικά ακέφαλη ώστε να αποκατασταθεί η νόμιμη λειτουργία της Κλινικής προς όφελος των ασθενών, της Πνευμονολογικής Κλινικής, του Νοσοκομείου και του Δημόσιου Συμφέροντος.

 2ον. Να διερευνηθεί διοικητικά:

Γιατί ο κ. Κακαβίτσας δεν προκήρυξε την θέση του Συντονιστή Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Το πώς και γιατί εκδόθηκε η Απόφαση για ορισμό Καρδιολόγου προσωρινού προϊσταμένου στη Πνευμονολογική Κλινική.

Εάν ο κ. Δραγανίγος ο οποίος είναι Προϊστάμενος στη Πνευμονολογική Κλινική και Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους ασθενείς, ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που απορρέουν από τον ορισμό του στη θέση αυτή.

Επισημαίνω ότι ο κ. Δραγανίγος  βάσει του άρθρου 7 (Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας) εδ. 8 του Ν. 2889/2001 (Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει σήμερα, δεν νομιμοποιείται να ορίσει αναπληρωτή του ένα επιμελητή παρά μόνο εάν απουσιάσει”.