Ανησυχία για καθυστέρηση που παρατηρείται, από πλευράς κυβέρνησης, στο θέμα της παραχώρησης των παραλιών, εκφράζει η δημοτική αρχή.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ κρίνει ότι είναι άκυρη η συλλήβδην παραχώρηση, προς τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., του συνόλου των αιγιαλών και παραλιών της χώρας που ευρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας.

Όπως αναφέρει η αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ανήκει και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από κοινού με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου ακυρώνει την πρότερη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, ως προς το κομμάτι της παραχώρησης στους δήμους του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλιάς με το αιτιολογικό ότι αφενός, δεν προβαίνει σε εξατομικευμένη παραχώρηση αυτών προς το Δήμο, αλλά παραχωρεί συλλήβδην το σύνολο των αιγιαλών και παραλιών της χώρας που ευρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας όλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, και, αφετέρου, διότι εξεδόθη χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη απόφαση που ακυρώνεται όριζε την απευθείας παραχώριση στους ΟΤΑ με το οριζόμενο αντάλλαγμα, το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Το δικαίωμα αυτό μπορούσε να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από κάθε Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρία, ενώ ενεκρινόταν η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης, έναντι ανταλλάγματος.

Γ. Παντελιος : αναμένουμε τις εξελίξεις.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιωργος Παντελιος μιλωντας στο corfutv εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση ενώ πρόσθεσε τα εξής:

” Τελειώνει ο Μάρτιος και δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον Αφορά το θέμα της παραχώρησης των αιγιαλών στους δήμους με αποτέλεσμα να υπάρχει αγωνία για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το θέμα.
Εμείς πάντως είμαστε πολύ προβληματισμένοι γιατί σίγουρα οι παραλίες είναι μια οικονομική στήριξη προς τους δήμους . Δεν μπορούμε βα φανταστούμε την κερκυρα ένα τουριστικό νήσι το οποίο θα δουλέψει χώρις οργάνωση στις παραλίες “.