Υπογράφτηκε την 01/11/2017, η κοινή υπουργική απόφαση για 465 θέσεις ιατρών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία της Ελλάδας.

Μεταξύ αυτών είναι και 4 θέσεις για το τμήμα επειγόντων του Νοσοκομείου Κέρκυρας.
Η προκήρυξη των 4 θέσεων αναμένεται να γίνει μετά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες.

Οι θέσεις θα προκηρυχθούν με το νέο σύστημα επιλογής ιατρών που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο και επιταχύνει τις διαδικασίες πρόσληψης. Αυτό καθώς πλέον οι κρίσεις για τις μόνιμες θέσεις ιατρών θα γίνονται κεντρικά από τις Υγειονομικές Περιφέρειες με τον ιατρό να δηλώνει σειρά προτιμήσεως για τα νοσοκομεία που επιθυμεί. Έτσι θα αποφεύγεται το φαινόμενο να υπάρχουν πολλαπλές αιτήσεις του ίδιου ιατρού σε διάφορα νοσοκομεία, στα οποία μετά οι ιατροί αρνούνται να παρουσιαστούν περιμένοντας ένα νοσοκομείο που τους ενδιαφέρει περισσότερο.
Οι 4 θέσεις στο Νοσοκομείο μας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, έχουν ζητηθεί 2 να αφορούν ιατρούς για τον παθολογικό τομέα και 2 για τον χειρουργικό τομέα του τμήματος επειγόντων.