Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει αρκετές περιοχές στην Κέρκυρα λόγω της κακοκαιρίας από χτες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες χωρίς ρεύμα είναι οι εξής περιοχές:

Κάτω Κορακιάνα, Μακράδες, Κυρα Χρυσικού, Περουλάδες, Γουσάδες, Ρόδα, Σωκράκι, Λάκωνες,

Τσάβρου, Σγουράδες, Λιαπάδες, Νησάκι, Γαρδελάδες, Άι Γιώργης Πάγων.

Στο Νότιο συγκρότημα οι περιοχές που έχουν πρόβλημα είναι οι εξής:

Χλομός, Άγιος Ματθαίος, Βάτος, Κάβος, Δραγωνιτικά, Αργυράδες, Κάτω Γαρούνας, Κυνοπιάστες.

Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε ότι όλες αυτές οι βλάβες θα διορθωθούν με το μοναδικό συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ που υπάρχει έως τώρα στην Κέρκυρα. Γι αυτό τον λόγο οι εργαζόμενοι συνιστούν την υπομονή των πολιτών.