Σε 3 διασώσεις ατόμων και σε 100 κοπές δέντρων παρενέβησαν οι άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το Σαββατόκυριακο.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

‘’Νότια Κέρκυρα: (Περιβόλι, Άγ. Θεόδωροι, Ποτάμι – Μώλος, Κρητικά)

α) εκατό (100) κοπές δένδρων,

β) τρεις (3) διασώσεις ατόμων.

Παξοί: (Μπογιάτικα, Φοντάνα, Κακή Λαγκάδα, Άγ. Χαράλαμπος)

α) εξήντα (60) κοπές δένδρων.

Μέση Κέρκυρα: (Χρυσηίδα, Γουβιά, Ποταμός)

α) δέκα (10) αντλήσεις υδάτων.

Όλα τα συμβάντα αντιμετωπίσθηκαν έγκαιρα από την Υπηρεσία μας συνολικά με είκοσι (20) οχήματα και σαράντα (40) άτομα”.