Προετοιμασία για την αντισεισμική άσκηση της ερχόμενης Πέμπτης έγινε χτες το πρωί στο Πεντοφάναρο και την Κοφινέτα.
Σκοπός της άσκησης είναι η ετοιμότητα, ο συντονισμός, η οργάνωση, η συνεργασία, η βελτίωση της σχεδίασης σε απαιτήσεις ρεαλισμού και γενικά η απόκτηση γνώσης & εμπειρίας, έτσι ώστε η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η Παν-Ιόνια άσκηση με την επωνυμία «ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2017» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 έως 13:30 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).

Γίνεται στο πλαίσιο ενεργειών για την βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης – Ετοιμότητα, οργάνωση & συνεργασία συναρμόδιων φορέων.