Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας θα διεξαχθούν 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριάκη και από ώρα 9.00π.μ έως 17.00μμ.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου οφείλουν να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές δηλαδή έως 20/10/2017 και ώρα 2.30μμ.

Με την υπ. Αρ. 24/29-8-2017 απόφαση της ΔΕ ο διακανονισμός των οικονομικών υποχρεώσεων των ατομικών επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας αποφασίστηκε ως εξής:

‘’Τα μέλη οφείλουν να εξοφλήσουν υποχρεωτικά τα έτη 2015 -2016 για να έχουν δικαίωμα ψήφου και τις υπόλοιπες οφειλές σε 6 διμηνιαίες δόσεις.”