Με 76 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 29 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο χώρο του Μον Ρεπό, στις 19.00. Ξεχωρίζει η συζήτηση για την «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό του τ. Ο.Ε.Κ. ‘ΚΕΡΚΥΡΑ V’ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σιναράδων».

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:
΄΄3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Mon Repos» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
4. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή έργων χερσαίας ζώνης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
5. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την κατασκευή του έργου  «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό του τ. Ο.Ε.Κ. ‘ΚΕΡΚΥΡΑ V’ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σιναράδων» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
6. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Ο.Α.Ε.Δ. για την κατασκευή του έργου  «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό του τ. Ο.Ε.Κ. ‘ΚΕΡΚΥΡΑ V’ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σιναράδων» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
7. Συνδιοργάνωση μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών για την πραγματοποίηση του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών στους Οθωνούς, ανάληψη δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
8. Συζήτηση με θέμα «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής: κ. Χ. Χαραλάμπους).
9. Συζήτηση για τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη δημιουργία στην Κέρκυρα, έδρα της Π.Ι.Ν., Κ.Ε.Υ.Δ. (Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποπεράτωση πρώην κτιρίου Πυροσβεστικής για τη στέγαση των Τεχνικών Υπηρεσιών» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή δρόμου παραλίας Κοντογυαλού Δ.Ε. Παρελίων»  (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
14. Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή δρόμου παραλίας Κοντογυαλού Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15. Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α’/θμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
16. Έγκριση 3ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση, Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/07 για Άδεια Λειτουργίας τους» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
17. Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Υποδομών Εκφόρτωσης – Δεματοποίησης – Εναπόθεσης Δεμάτων Απορριμμάτων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
18. Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή Θεάτρου Μον Ρεπό» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
19. Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Προσθήκη Αιθουσών Δημοτικό Σχολείο Βιρού» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
20. Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
21. Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εσπερίων, Θιναλίων, Αγ. Γεωργίου, Φαιάκων (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
22. Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
23. Έγκριση παρατάσεως συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος πλατφόρμας ανύψωσης αμαξιδίων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Θέατρο (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών του έργου «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «Καθαρισμοί τάφρων και χανδάκων πρώην Δήμων Παρελίων και Αχιλλείων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Παρακολούθησης της υπηρεσίας «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τάφρους και χάνδακες στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με θέμα «Ερευνητικές εργασίες υπεδάφους και δομήματος για το έργο αποκατάσταση κτιρίου Πετσάλη στην Παλιά Πόλη Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
28. Απόρριψη Ένστασης του Αναδόχου κατά της αρ. πρ. 32080/07-07-2017 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας περί απόρριψης της ταυτάριθμης αίτησης διάλυσης για το έργο «Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφάλειας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
29. Έγκριση παραλαβής Α’ & Β’ φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Ακτομηχανική Διερεύνηση Ακτών Δήμου Κέρκυρας και Αναβάθμιση της Τεχνικής Κατάστασης και Λειτουργίας Παράκτιων και Παραποτάμιων Τεχνικών Έργων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
30. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 για την ένταξη νέων έργων στις Δ.Ε. Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Κασσωπαίων (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
31. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 για την ένταξη νέων έργων στις Δ.Ε. Μελιτειέων και Κορισσίων (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
32. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 που αφορά στην ένταξη του έργου «Ανάπλαση Εξωτερικού Χώρου Μαρασλείου Μεγάρου» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
33. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 που αφορά στην ένταξη του έργου «Κατασκευή Τοίχου Περίφραξης Δημοτικού Νεκροταφείου Χλωμού» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
34. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 που αφορά στην ένταξη του 1ου υποέργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Κτιρίων στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
35. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2017 που αφορά στην ένταξη του έργου «Αποκατάσταση Αγωγού Απορροής Ομβρίων Αγ. Ματθαίου» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
36. Ενημέρωση για την Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Κ.Ε.Δ.Κ. της χρήσης 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 3/ε.σ./15-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Στ. Κυπριώτης).
37. Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
38. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 23-6/19-07-2017 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης άσκησης ενδίκων μέσων για απόδοση στο Δήμο Κέρκυρας του καταστήματος στη νησίδα Βίδο (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
39. Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 23-19/19-07-2017 και β) 26-10/07-08-2017 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
40. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 26-7/07-08-2017 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Β’ τρίμηνο) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
41. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων για την τοποθέτηση μηχανημάτων οπτικής περιήγησης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
42. Έγκριση παράτασης του υπ’ αριθμόν 84944/1-10-13 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και των κ.κ. Πολιτίμη Τσαμουρά του Σπυρίδωνος και Χριστόφορου Τσαμουρά του Ιωάννη, για τη στέγαση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
43. Έγκριση παράτασης μίσθωσης τμήματος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάβου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΣΠΟΥΔΗ» (Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
44. Έγκριση μεταστέγασης των γραφείων της Τοπικής Κοινότητας Χλομοτιανών και του Αγροτικού Ιατρείου από το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στο πρώην Νηπιαγωγείο Χλομοτιανών (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
45. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων επ’ ονόματι κ. Μαρίας Ρίγγα (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
46. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ, επ’ ονόματι κ. Σπυριδούλας Σπιτιέρη του Ιωσήφ (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
47. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. Γεωργίου Τσιώλη του Ανδρέα, λόγω μη αναγραφής των ορθών στοιχείων (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
48. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. Αναστασίας Γεωργοτά του Περικλή, λόγω μεταβίβασης και χρέωσης τους σε νέο χρεώστη (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
49. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ., λόγω μεταβίβασης και χρέωσής τους στους αντίστοιχους νέους χρεώστες  (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
50. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ., λόγω μεταβίβασης – πώλησης και χρέωσής τους σε νέους χρεώστες (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
51. Επιστροφή ποσού, από κλήση Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. Βασιλείου Σπίνουλα του Σπυρίδωνος, ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
52. Ορθή  Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 6-295/30-05-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί «διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι της Εταιρείας Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Ε.Π.Ε. και χρέωση εις τους αντίστοιχους αγοραστές και μισθωτές», λόγω εσφαλμένης εγγραφής του ποσού της διαγραφής (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
53. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-19/08-09-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό (υπόθεση ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
54. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-7/20-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό (υπόθεση της PROHOTEL AE) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
55. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-19/20-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό (υπόθεση του κ. Σπυρίδωνος Σουέρεφ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
56. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
57. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
58. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με α.π. 34145/07-07-2017 «Κατεπείγουσες εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
59. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με α.π. 34146/07-07-2017 «Κατεπείγουσες εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Εσπερίων» (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
60. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με α.π. 34147/07-07-2017 «Κατεπείγουσες εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Θιναλίου» (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
61. Συγκρότηση οργάνων για τη σφράγιση και την εκτέλεση  των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Β. Α. Μπαλής).
62. Επιβολή προστίμου στους κ.κ. 1) CHANGHAI XU AMIN, 2) Αθανάσιο Μπότση του Νικολάου, 3) Χριστίνα Αργυροκαστρίτη του Παντελεήμονα, 4) «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε.», 5) «ΤΑΧΥΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», 6) «ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ Α.Ε.», 7) Ανδρέα Λιτσαρδόπουλο του Νικολάου, 8) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΚΤΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 9) Γεράσιμο Λάσκαρι του Δημητρίου, 10) «ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 11) «INTERSPORT ATHLETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 12) Παναγιώτη Μουμούρη του Γεωργίου, λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
63. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 7-171/07-04-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας  περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου ως προς το σκέλος (α) επ’ ονόματι κ. Δημήτριου Κούρκουλου & Μαρίας Κουρκούλου  (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
64. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 19-493/30-09-2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί επιβολής προστίμου στους α) Καλλιόπη Βερναδάκη, β) Νικόλαο Σπύρου και γ) Αιμιλία Χονδρογιάννη λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
65. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 7-169/07-04-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως προς το σκέλος (β) περί επιβολής προστίμου στον κ. Νικόλαο Σπύρου, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
66. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-26/24-07-2017 αρνητικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τοποθέτηση εμποδίων στην οδό Λαζάρου Μόρδου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
67. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 10-01/26-07-2017 και 11-02/09-08-2017 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σχετικά με  4η και 5η αντίστοιχα αναμόρφωση του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
68. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Μυοκτονία, κωνωποκτονία, εντομοκτονία, απολυμάνσεων και οφιοαπώθησης στο Δήμο Κέρκυρας, 2017-2018» σε τρίτους και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
69. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης  – Ασφαλείας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
70. Έγκριση απολογισμού του έτους 2016 της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας της Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Εισηγητής: κ. Μ. Πρεντουλής).
71. Συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου για τα θερινά Σχολεία – Συνέδρια Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
72. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 10-411/18-07-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί ορισμού ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Λευκίμμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4258/2014» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
73. Έγκριση  α) μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στη Βενετία της Ιταλίας για συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Φόρουμ Ιστορικών Πόλεων και β) ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
74. Έγκριση α) μετακίνησης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην αδελφοποιημένη πόλη Meissen της Γερμανίας και β) ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
75. Ματαίωση δαπάνης – ανατροπή πίστωσης λόγω μη πραγματοποίησης ταξιδιού του π. Αντιδημάρχου Κέντρου κ. Γ. Ραιδεστινού στην Pescara Ιταλίας για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο 17ο Forum πόλεων της Αδριατικής και Ιονίου (F.A.I.C.) (Εισηγητής: κ. Γ. Ραιδεστινός).
76. Συγκρότηση επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016, β) παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το  άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).