Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και ενεργειών για την βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης – Ετοιμότητα, οργάνωση & συνεργασία συναρμόδιων φορέων, πραγματοποίησε σήμερα ΠΑΝ-ΙΟΝΙΑ Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού με την επωνυμία «ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2017», στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης.
Η Άσκηση έγινε σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Επιχειρησιακά (άσκηση πεδίου) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και επί χάρτου στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν.

Σκοπός της άσκησης ήταν η ετοιμότητα, ο συντονισμός, η οργάνωση, η συνεργασία, η βελτίωση της σχεδίασης σε απαιτήσεις ρεαλισμού και γενικά η απόκτηση γνώσης & εμπειρίας, έτσι ώστε η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.