Ολοκληρώθηκε η μετάβαση του ακτινολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου όσον αφορά τις απεικονίσεις των εξετάσεων σε σύστημα οθονών PACS.

Όπως αναφέρει η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε δελτίο τύπου: ‘’Η αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού για PACS/RIS, έγινε τον Δεκέμβριο του 2016 και κόστισε συνολικά λιγότερο από 50.000 ευρώ. Με την εγκατάσταση του συστήματος αυτού, όλες οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου, μεταδίδονται σε όλες τις οθόνες PACS, αλλά και σε όλους τους υπολογιστές του νοσοκομείου, δίνοντας τη δυνατότητα, άμεσης πρόσβασης σε αυτές, από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.

Ταυτόχρονα μέσω του συστήματος RIS σύστημα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και στη γνωμάτευση του ακτινολόγου, που συνοδεύει την εξέταση από το ίδιο τερματικό του κάθε υπολογιστή. Η προμήθεια του ανωτέρου συστήματος ολοκληρώθηκε με την αγορά πολυεγγραφέων cd, όπως και της άδειας αποθήκευσης σε usb. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς των εξετάσεων από τους ασθενείς και εκτός του νοσοκομείου.

Στο διάστημα του τελευταίου διμήνου έγινε η ενημέρωση του προσωπικού στον τρόπο χρήσης του συστήματος και η σταδιακή διακοπή της χρήσης ακτινογραφικών φιλμ για όλα τα τμήματα και για τους εξωτερικούς ασθενείς. Να υπενθυμίσουμε πέραν του οικολογικού οφέλους από την κατάργηση χρήσης των φιλμ, ότι το ετήσιο κόστος για αγορά φιλμ στο νοσοκομείο μας κυμαινόταν από 110.000 έως 130.000 τα τελευταία χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άμεση απόσβεση του κόστους αγοράς στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας και την εξοικονόμηση του ανωτέρω ποσού στη συνέχεια για άλλους σκοπούς του νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση με επιπλέον επικουρικό προσωπικό”.