Με πρόταση του Δημάρχου, μετά από έντονη συζήτηση, αποφασίστηκε επίσης η απόσυρση του κανονισμού λειτουργίας της παλιάς πόλης ώστε να μπει σε νέες βάσεις μετά από διαβούλευση με τους φορείς των κατοίκων και των επαγγελματιών.

Τι προβλέπει ο κανονισμός

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση: Ο Κανονισμός αποτελεί το manual της λει­τουργίας της Παλιάς Πόλης, είναι ο τρό­πος της διαχείρισής της, ο τρόπος της εκ­μετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων, η ανάδειξη των ιστορικών κατοικιών, ο τρόπος της προβολής των εμπορευμάτων και πολλά άλλα ενταγμένα σε ένα πλαί­σιο. Στον υπό συζήτηση Κανονισμό έχουν συμπεριληφθεί οι παρατηρήσεις του ΚΑΣ, που μεταξύ των άλλων προβλέπουν την αφαίρεση όλων των στεγάστρων και τεντών που είναι μέχρι τα 2,5 μέτρα ύψος, για να μπορούν να περνάνε τα ασθενο­φόρα, να μειωθεί το μέγεθος των ομπρε­λών και να μην φέρουν διαφημίσεις, να μην τοποθετούνται επιγραφές στα τόξα των στοών, τα περίπτερα να έχουν χρώμα ώχρας, να μην ενσωματώνονται σωλη­νώσεις στην τοιχοποιία των σπιτιών και να υπογειοποιηθούν όλα τα καλώδια είτε του ηλεκτρικού είτε του τηλεφώνου.