Ευχαριστήριο του Δημάρχου Κέρκυρας, Κώστα Νικολούζου, για τη χθεσινή εθελοντική δράση της κίνησης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου «Ευχαριστώ θερμά την κίνηση ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, τον επικεφαλής της Σπύρο Νεράτζη και όλους τους εθελοντές για τη χθεσινή τους πρωτοβουλία. Συνέβαλαν ακόμη μια φορά στον ευπρεπισμό της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας πως η εικόνα της είναι υπόθεση όλων μας.
Ο εθελοντισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις δομές της πολιτείας. Μπορεί, όμως, να ενισχύσει τη λειτουργία τους και, κυρίως, να μεταφέρει το μήνυμα της ευθύνης και της προσφοράς στην κοινωνία.
Τους ευχαριστούμε πολύ»