Με ένα κείμενο που έδωσε στην δημοσιότητα η επιτροπή πολιτών κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας αναφέρεται στις πρόσφατες αποφάσεις του Περιφ. Συμβουλίου ΠΙΝ, γνωμοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης και έγκρισης του επικαιροποιημένου και εναρμονισμένου ΠΕΣΔΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ‘’ Με αφορμή τη απόφαση του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ η Επιτροπή Πολιτών θέτει κατ’αρχήν ορισμένα  κρίσιμα ερωτήματα, όπως:

Α. Γιατί το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν προχώρησε  στην  επικαιροποίηση του από το 2010 ξεπερασμένου αρχικού ΠΕΣΔΑ του 2006;

Β. Γιατί και η σημερινή Περιφερειακή Αρχή συνέχισε την ίδια παρελκυστική πολιτική;

Γ. Γιατί   ακόμα και  για την υποχρεωτική εναρμόνιση του ΠΕΣΔΑ με το Νέο Εθνικό πλαίσιο εξάντλησε και το τελευταίο χρονικό περιθώριο;

Δ. Γιατί  τέλος δεν προχώρησε σε μια πραγματική διαβούλευση για το ίδιο θέμα;

Η Περιφερειακή Αρχή    με την τακτική της αυτή κατάφερε τελικά να βρεθεί μπροστά σε ένα χρονικά πιεστικό Κοινοτικό και Εθνικό Νομοθετικό πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι έχει απέναντί της   αναποτελεσματικούς   φορείς   της   πρωτοβάθμιας  Αυτοδιοίκησης   για   την   υλοποίηση   των προγραμμάτων.   Έτσι   ακολούθησε   αβασάνιστα   την   εύκολη   λύση:   Ενέκρινε   υποκριτικά επίπλαστες μελέτες στις οποίες υιοθετεί αβασάνιστα τους εθνικούς ποσοτικούς και χρονικούς στόχους, ξέροντας   εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται ποτέ να εκπληρωθούν. Είναι γνωστό ότι κανένα   σχεδόν   από   τα   47   έργα   και   δραστηριότητες   του   Προγράμματος   δεν   έχει   ακόμη υλοποιηθεί. Αλλά και από τα ελάχιστα που δρομολογήθηκαν, ακυρώθηκαν στη γέννηση τους από τους ίδιους τους  φορείς  υλοποίησης,  για  λόγους  αδεξιότητας ή  σκοπιμότητας. Εκκωφαντικό παράδειγμα είναι η δημοπράτηση της συστοιχίας των κινητών μηχανημάτων του Ενδιάμεσου Προγράμματος, έργου απόλυτης προτεραιότητας, που ακυρώθηκε προληπτικά από τον ίδιο τον φορέα  (Δήμος-ΣΥΔΙΣΑ), αμέσως μετά τη δημοπράτησή του. Η Επιτροπή μας, μελετώντας την πρόταση του μελετητή του ΠΕΣΔΑ, διαπίστωσε ότι  δεν καταγράφονται αναλυτικά, όπως θα έπρεπε,   τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχώντων ήδη χωροθετημένων και δρομολογημένων εγκαταστάσεων, όπως είναι η  ευρύτερη περιοχή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερ. Αποβλήτων ( ΟΕΔΑ ) Κεντρικής Κέρκυρας και ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα από το Νόμο. Ειδικότερα, για τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας ο σημερινός μελετητής του ΠΕΣΔΑ, θα διαπίστωνε τα ολέθρια σφάλματα   καταστρατήγησης   που   διέπραξε   παλαιότερα,   ως   μελετητής     της   Μελέτης Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων   για   την   Προέγκριση   Χωροθέτησης   του   έργου,   το   1998.

Συγκεκριμένα θα διαπίστωνε ότι:

  1. Διέγραψε από το χάρτη και τα δύο Ποτάμια που βρίσκονται δίπλα στο ΧΥΤΑ
  2. Αποσιώπησε δασική έκταση και 250 περίπου ελαιόδενδρα  εντός του γηπέδου τουΧΥΤΑ με συνέπεια την παράνομη αποψίλωσή τους.
  3. Ακύρωσε τον ενιαίο φρεάτιο ορίζοντα του κάμπου της περιοχής.
  4. Αγνόησε την νομικά θεσμοθετημένη Γεωργική Ζώνη Υψηλής Παραγωγικότητας.
  5. Αποφάνθηκε εσφαλμένα   ότι   η   περιοχή   του   ΧΥΤΑ   είναι   «ικανοποιητικάκεντροβαρική» ενώ βρίσκεται στο νοτιότατο άκρο της Κέρκυρας.
  6. Διέγραψε προϋφιστάμενη νόμιμη δόμηση μέσα στην   απαγορευτική απόσταση των500 μ. (ανάμεσά τους και  η μεγαλύτερη τουριστική μονάδα της περιοχής 850 περίπου κλινών)7. Αποσιώπησε τη Ζώνη Τουρισμού και Αναψυχής της Λευκίμμης, τα προστατευόμενα οικοσυστήματα της περιοχής (Ποτάμι, κάμπος, ακτές) και τις άλλες οχλούσες χρήσεις στην περιοχή (Βιοτεχνικό Πάρκο, Βιολογικός καθαρισμός, Λιμάνι, Άξονας Διέλευσης)όπως ορίζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λευκίμμης του 19978. Μετακίνησε κατά 2.500 μέτρα  το όριο του οικισμού της Λευκίμμης.

Αξίζει να υπογραμμιστεί   ότι ο ίδιος μελετητής στην πρόσφατα εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνέταξε επισημαίνει ότι  η  σωστή χωροθέτηση μιας οχλούσας χρήσης αποτελεί την ουσιαστικότερη προληπτική παράμετρο για την ορθή λειτουργία της.

Το Περιφ. Συμβούλιο με τις αποφάσεις του επικύρωσε μια διαχρονικά εχθρική πολιτική κατά της    «μακρινής   και   αυθαδεστάτης Λευκίμμης  »   (όπως πριν   από  200  και πλέον   χρόνια  την χαρακτήρισαν οι ξένοι κατακτητές), στην οποία και κατά το παρελθόν συνηγόρησε. Δεν έλαβε υπόψη ότι ο ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας είναι  έργο : 1. Πολλαπλά και σωρευτικά παράνομο  (Γνωμοδότηση Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος /Μιχ. Δεκλερής)2. Ακυρωμένο από το ΣτΕ, 3. Επιγενόμενα άκυρο (Γνωμοδότηση Καθ. Π. Λαζαράτου).Στη σχετική γνωμοδότησή της η αρμόδια υπηρεσία της Περιφ. Αρχής εισηγήθηκε μεταξύ άλλων ότι «απαιτείται δημιουργία ΧΥΤΥ στη κεντρική Κέρκυρα και μετατροπή του ΧΥΤΑ Λευκίμμης σε  ΧΥΤΥ για την υποδοχή των υπολειμμάτων της  Μεταβατικής  Περιόδου» χωρίς να λάβει υπόψη ουσιώδεις παραμέτρους όπως: -Νομικά το έργο ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας δεν υφίσταται, άρα είναι ανέφικτη η Αδειοδότηση και Λειτουργία του έργου σύμφωνα με τους όρους που θέτει η ίδια η Περιφέρεια.   -Δεν υπάρχουν έγκυροι και νόμιμοι Περιβαλλοντικοί όροι  -Οι προβλεπόμενοι από τον Εθνικό Σχεδιασμό στόχοι για το έτος 2020  δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν με συνέπεια να μην μπορεί να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ   -Η  τοπική  κοινωνία δεν συναινεί  και ότι  ενδεχόμενη λειτουργία του θα δημιουργήσει περισσότερα αλυσιδωτά προβλήματα από αυτά που υποτίθεται θα θεραπεύσει.

Κάθε   απόπειρα,   συνεπώς,   λειτουργίας   του   ΧΥΤΑ Λευκίμμης   εκτός   του   ότι   παραβιάζει θεμελιακές αρχές της έννομης τάξης, προσκρούει σε αξεπέραστα εμπόδια που την καθιστούν ανέφικτη.

Η Επιτροπή Πολιτών  δηλώνει ότι   θα αγωνιστεί για  να  αποτρέψει  την  ανώφελη καταστροφή της ανθρωπογεωγραφίας της Λευκίμμης προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν απρόβλεπτες κοινωνικές εντάσεις στους δύσκολους καιρούς που περνά η χώρα μας.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ καταστρατηγηθούν οι   διατάξεις   του   νόμου,   όσον   αφορά   τον   ΧΥΤΑ   Νότ.   Κέρκυρας,   δηλώνουμε   ότι   θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.