Περιφορά Επιταφίου από τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής .