Την προηγούμενη Πέμπτη 30-03-2017, ο Δήμαρχος Κέρκυρας συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, Ευάγγελο Καπετάνιο, τον οποίο ενημέρωσε για την πορεία των έργων στο ΧΥΤΑ και γενικότερα το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος είναι η εξεύρεση χρηματοδότησης για την τελική αποκατάσταση του ΧΥΤΑ, σε δυο φάσεις: η πρώτη αφορά τη διευθέτηση των πρανών, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απαγωγής και εκμετάλλευσης του βιοαερίου και η δεύτερη τη δημιουργία συνθηκών για την τελική αποκατάσταση του ΧΥΤΑ. Ο κ. Καπετάνιος δεσμεύτηκε να προωθήσει το σχετικό αίτημα στα συναρμόδια Υπουργεία.
Το ίδιο θέμα, η χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης του ΧΥΤΑ, ήταν το αντικείμενο της επικοινωνίας του Δημάρχου με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.