Παράνομα ναυλωμένο διαπιστώθηκε ότι ήταν, ταχύπλοο σκάφος αναψυχής στο λιμάνι της Ιθάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια ελέγχου των εγγράφων από στελέχη του λιμενικού σώματος, διαπιστώθηκε ότι ο πλοιοκτήτης του εν λόγω πλοίου είχε συνάψει με έναν αλλοδαπό χειριστή, σύμβαση ολικής ναύλωσης για το χρονικό διάστημα από 05/08/2017 έως 13/08/2017, έναντι του ποσού των χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350 ευρώ).

Το πλοίο εκτελούσε πλου με τόπο επιβίβασης και τελικής αποβίβασης το λιμάνι Βαθέως Ιθάκης, χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια.

Από τις αρχές Αυγούστου, οι λιμενικές αρχές έχουν εντοπίσει έως σήμερα πέντε περιπτώσεις παράνομων ναυλώσεων ιδιωτικών σκαφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του “πολέμου” που έχει κηρύξει το υπουργείο Ναυτιλίας κατά των παράνομων ναυλώσεων, την περασμένη βδομάδα ψηφίστηκε τροπολογία, που προβλέπει την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων για τις συγκεκριμένες παραβάσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απαγόρευση απόπλου, η οποία για να αρθεί θα πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο εκείνη τη στιγμή, ή να δοθεί εγγυητική επιστολή από τον παραβάτη, διπλάσια του ποσού του προστίμου.