Αρκετά θέματα θέτει η παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαική Συσπείρωση στο πλαισιο της συνεδρίασης στις 29 και 30 Σεπτέμβρη 2017.

Τα θέματα έχουν ως εξής:

Α) Επερωτήσεις:

  1. Ενημέρωση για το πόρισμα των Ορκοτών Λογιστών για την εταιρεία ΑΝΙΟΝ Α.Ε.
  2. Για την πορεία των αποζημιώσεων από τις πυρκαγιές στη Ζάκυνθο.
  3. Για την πορεία των αρχαιολογικών ανασκαφών στην Ιθάκη.
  4. Για τις παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ιθάκης και την πρόσβαση στις παραλίες του νησιού.
  5. Για την πορεία των έργων βραχοπροστασίας στην Ιθάκη.
  6. Για την πορεία της κατασκευής του λιμανιού του Πισαετού στην Ιθάκη.

Β) Θέματα για την Η.Δ.:

  1. Για την πορεία χωροθέτησης, μελέτης και χρηματοδότησης του βιολογικού καθαρισμού της Ιθάκης.
  2. Για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ιθάκης – Σύμης – Πάτρας.