Η Ελληνική οικονομία παρέμεινε στάσιμη το 2016, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ετήσιων στοιχείων που δημοσίευσε, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ που βασίζεται σε εποχικά μη προσαρμοσμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου και σε αγοραίες τιμές διαμορφώθηκε στα 184,5 δισ. ευρώ πέρυσι, αμετάβλητο σε σχέση με το 2015.

Οι επιδόσεις ήταν χειρότερες από τις χειμερινές προβλέψεις της Κομισιόν, που δημοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο, και εκτιμούσαν ανάπτυξη 0,3% για το 2016. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή του και προέβλεψε ανάπτυξη 0,4%.

Και οι δύο αναμένουν ανάκαμψη ισχυρή ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας φέτος, με το ΑΕΠ να επεκτείνεται κατά 2,7%.

Για την εκτίμηση αυτή, ενσωματώθηκαν είτε μηνιαία στοιχεία (ισοζύγιο πληρωμών, εξωτερικό εμπόριο) είτε τριμηνιαία (κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες, έρευνα εργατικού δυναμικού, Γενική Κυβέρνηση). Η δεύτερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ θα δημοσιοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου, αφού ενσωματωθούν ετήσια στοιχεία (όπως έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων, εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και εξωτερικού εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων προσφοράς και χρήσεων ανά προϊόν.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, το 2016 η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6% σε σχέση με το 2015 (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,4% και της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,1%). Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) μειώθηκαν 0,8%.

Σημειώνεται ότι σε τιμές αγοράς το ΑΕΠ σημείωσε το 2016 ονομαστική αύξηση 0,1% και ανήλθε σε 175,9 δισ. ευρώ έναντι 175,7 δισ. ευρώ το 2015.