Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα στοιχεία της αεροπορικής κίνησης της χώρας για την περίοδο 2014 – 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Από τα στοιχεία αφίξεων και αναχωρήσεων, διαπιστώνεται ότι το σύνολο των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού κατά το 2016 ανήλθε σε 469.553, σημειώνοντας αύξηση 5,70% σε σχέση με το 2015 που είχε ανέλθει σε 444.249.

Αύξηση 6,98% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 ως προς το 2014. Αναφορικά με τις πτήσεις για το 2016, τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ως προς το σύνολο των πτήσεων, κατέχει ο αερολιμένας Αθηνών με 38,70% και ακολουθούν τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου με ποσοστά 10,35% και 10,18%, αντίστοιχα.

Η συνολική επιβατική κίνηση για το 2016 διαμορφώθηκε ςε 52.992.396 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,57% σε σχέση με το 2015 που είχε ανέλθει σε 48.811.600 επιβάτες. Αντίστοιχα, αύξηση 9,46% είχε σημειωθεί κατά το 2015 σε σύγκριση με το 2014. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ως προς το σύνολο της επιβατικής κίνησης για το 2016, κατέχει ο αερολιμένας Αθηνών με ποσοστό 37,69% και ακολουθούν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Θεσσαλονίκη με ποσοστά 12,72% και 10,73%, αντίστοιχα.

Από τη συνολική επιβατική κίνηση για το 2016, 15.865.911 επιβάτες αφορούν σε πτήσεις εσωτερικού και 37.126.485 επιβάτες αφορούν σε πτήσεις εξωτερικού. Οι περισσότεροι επιβάτες εσωτερικού διακινήθηκαν από τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκη και Ηρακλείου, με 7.132.162, 2.421.722 και 1.058.217 επιβάτες, αντίστοιχα.

Αναφορικά με την επιβατική κίνηση εξωτερικού, οι περισσότεροι επιβάτες διακινήθηκαν από τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου και Ρόδου, με 12.841.542, 5.684.529 και 4.093.508 επιβάτες, αντίστοιχα.

Από την κατανομή της επιβατικής κίνησης ανά μήνα, παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη κίνηση σημειώνεται κατά το εξάμηνο Μαΐου – Οκτωβρίου, η οποία αντιστοιχεί στο 76,01% του συνόλου του 2016. Αντίστοιχα, κατά το τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2016, καταγράφθηκε το 57,79% του συνόλου της επιβατικής κίνησης.

Ο μήνας Αύγουστος είχε το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο της επιβατικής κίνησης με 16,27% για το 2016, ενώ σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην επιβατική κίνηση κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με το 2015.