Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Οκτώβριο του 2017 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 12.737 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 9.479 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 34,4%.

Αύξηση 20,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Οκτώβριο του έτους 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2017 ανέρχονται σε 6.890 έναντι 5.485 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 25,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούριων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Οκτώβριο του 2017, ανήλθε σε 2.356 έναντι 2.866 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 17,8%. Αύξηση 12,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Οκτώβριο του 2016 σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2017 ανέρχονται ςε 2.088 έναντι 2.683 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 22,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 134.641 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 110.775 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 21,5 %.

Αύξηση 13,3% είχε παρουσιάσει το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ανέρχονται σε 82.198 έναντι 73.263 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 12,2%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ανήλθε σε 27.478 έναντι 35.177 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 21,9%. Αύξηση 12,1% είχε παρουσιάσει το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ανέρχονται σε 24.915 έναντι 32.829 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 24,1%.