Κατά τον μήνα Ιούλιο 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 17,0%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 15,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 17,0%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Ιούλιο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 18,3%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 22,9% και αύξηση των εισπράξεων κατά 17,8%.

Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016 κατά 17,8% στους επισκέπτες των Μουσείων και αύξηση κατά 16,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 22,4%.

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 19,6% και αύξηση κατά 21,4% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 20,2%.