Προσπάθεια ευθυγράμμισης με όσα προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις για την πειθαρχική μεταχείριση των ανήλικων κρατουμένων επιχειρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τραβώντας μία κόκκινη γραμμή στα κελιά της απομόνωσης.

Με εγκύκλιό του ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχης Φυτράκης καθιστά σαφές ότι η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει ό,τι ορίζεται από τις διεθνείς προδιαγραφές για τον πειθαρχικό εγκλεισμό των ανηλίκων, ο οποίος έχει απολύτως εξαιρετικό χαρακτήρα, και μόνο εάν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, καθημερινή επίσκεψη γιατρού και κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου, αλλά και με την προϋπόθεση της περιορισμένης διάρκειας.

Ετσι, σε αυτό το πλαίσιο αλλά και σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, αποφασίστηκε ότι η επιβολή της πειθαρχικής ποινής του περιορισμού στην απομόνωση σε ανήλικο κρατούμενο δικαιολογείται μόνο όταν βεβαιώνεται ότι ηπιότερες ποινές δεν επαρκούν και υπό την προϋπόθεση ότι ο διαθέσιμος χώρος πληροί τις σχετικές προδιαγραφές.

Γι’ αυτόν τον λόγο ζητήθηκε από όλες τις φυλακές να εξεταστούν οι ήδη υπάρχουσες υποδομές και να επιβάλλεται εναλλακτικά η διαβίωση του ανηλίκου κρατουμένου στο κελί του, με την πιθανή επιβολή περιορισμών. Επιπλέον, με την εγκύκλιο, ζητήθηκε να σταλούν από όλες τις φυλακές οι αποφάσεις που έχουν επιβληθεί στους ανήλικους κρατουμένους για περιορισμό σε ατομικό κελί, ώστε να μπορεί ο υπουργός Δικαιοσύνης να διακόψει, να αναστείλει ή να χαρίσει την ποινή, όπως ορίζει ο νόμος. Σημειώνεται, τέλος, ότι με πρόσφατες αποφάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης έπαψαν να λειτουργούν τα πειθαρχικά κελιά στη φυλακή Κέρκυρας, τα οποία μετατρέπονται ήδη σε μουσειακό χώρο, ενώ γκρεμίστηκαν τα πειθαρχικά κελιά στη φυλακή Πάτρας.