Εγκρίθηκε από  το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η υλοποίηση του έργου ΕΣΠΑ με τίτλο «Αποκατάσταση θεάτρου ΦΟΙΝΙΚΑΣ».

Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από το Δήμο την περασμένη άνοιξη και η έγκριση από το ΚΑΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.