Ανακοίνωση εξέδωσε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Παξών, οπού καλεί τους πολίτες ενόψει της αντιπυρικής αλλά και τουριστικής περιόδου για λόγους ασφάλειας και αισθητικής να προβούν σε καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους και να συμβάλλουν στην καλή εικόνα του χώρου του και του νησιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: ” Επίσης έχει οριστεί ως τελική ημερομηνία καύσης η 30η Απριλίου.
Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.
Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

Ο Δήμος κάνει έκκληση προς όλους να συνεργασθούν ούτως ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας και της ευπρέπειας του νησιού.”

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορεί το Κοινό να απευθύνεται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στα τηλ. 2662032100 Χρήστος Ρωμάνος.