Το Νοσοκομείο της Κέρκυρας αποτελεί το μοναδικό Νοσοκομείο για το νησί μας και ολόκληρο τον Νομό.
Εξυπηρετεί τον μόνιμο πληθυσμό που υπερβαίνει τις 100000 κατοίκους, και τους επισκέπτες και τουρίστες που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες τον χρόνο.

Επειδή είναι μοναδικό Νοσοκομείο στο νομό εφημερεύει ολόκληρο τον χρόνο με καθημερινή 24ωρη εφημερία. Αντίθετα, Νοσοκομεία άλλων νομών εφημερεύουν το περισσότερο κάθε δεύτερη ημέρα.
Αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των εκτάκτων περιστατικών που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο να είναι τεράστιος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2015 το Νοσοκομείο αντιμετώπισε 27.612 επείγοντα περιστατικά από τα οποία τα 13.999 ήταν επείγοντα χειρουργικά περιστατικά και τα 13.613 επείγοντα παθολογικά περιστατικά.

Λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται το Νοσοκομείο μας ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του συμπεριέλαβε το Νοσοκομείο στη κατηγορία των άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών με σκοπό την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς.

Ο μεγάλος αριθμός εκτάκτων περιστατικών και νοσηλευομένων ασθενών καθιστά απαραίτητη την παρουσία σε 24ωρη βάση ειδικευμένου ιατρού και ειδικά για τις κλινικές που δέχονται την μεγαλύτερη πίεση απαιτείται ενεργός εφημέρευση από δύο ειδικευμένους ιατρούς.

Όμως, η υποστελέχωση σε ειδικευμένους ιατρούς ειδικά στις κλινικές που δέχονται την μεγαλύτερη πίεση καθιστά αυτές τις συνθήκες ασφαλούς εφημέρευσης πρακτικά αδύνατη.
Αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές εφημερεύσεις για τους ιατρούς και μη επιστημονικά ασφαλής κάλυψη των κλινικών και του τμήματος επειγόντων και χαρτάκια με <<εντέλλεσθε>> προς τους παθολόγους επιμελητές από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ένα επιπλέον σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι η λογιστική διαχείριση των εφημεριών. Βάσει αυτής της λογικής προτείνονται προγράμματα εφημεριών (ετοιμότητας ή μεικτές) για ορισμένες χειρουργικές κλινικές με χειρουργημένους ασθενείς που δεν εξασφαλίζουν την παρουσία γιατρού σε 24ωρη βάση. Με απλά λόγια τα προγράμματα αυτά προβλέπουν ο γιατρός να ευρίσκεται σπίτι του και ο χειρουργημένος ασθενής να μην έχει στη κλινική που νοσηλεύεται γιατρό για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της επέμβασης και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.

Η κατάσταση αυτή έχει φθάσει σε οριακή κατάσταση και στις παθολογικές κλινικές και την πνευμονολογική κλινική.
Η Β΄ Παθολογική Κλινική λειτουργεί κατ΄ ουσίαν με μία επιμελήτρια και ένα επικουρικό παθολόγο αποσπασμένο από το Τμήμα Επειγόντων. Δεν υπάρχει Διευθυντής γιατί η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν έχει προκηρύξει την κενωθείσα θέση του προηγούμενου Διευθυντή της Κλινικής.
Στη Πνευμονολογική Κλινική, είναι αδύνατη η εντελώς απαραίτητη εφημέρευση από δύο ειδικευμένους ιατρούς, λόγω της υποστελέχωσής της. Και ενώ από έτους σχεδόν υπήρχε ένας πνευμονολόγος που είχε θέσει υποψηφιότητα για θέση επικουρικού πνευμονολόγου στη Κλινική τελικά αναρτήθηκε στη διαύγεια πρόσληψή του… στο ΤΕΠ και όχι στη Πνευμονολογική Κλινική! Πρόσφατα άλλοι δύο πνευμονολόγοι έχουν θέσει υποψηφιότητα για θέση επικουρικού ιατρού. Σημειωτέον ότι και οι τρεις πνευμονολόγοι έχουν εκπαιδευθεί στη Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου. Εντούτοις καμία θέση πνευμονολόγου για την Κλινική δεν έχει ζητήσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, μολονότι οι ανάγκες της Κλινικής επιβάλλουν την πρόσληψη και των τριών πνευμονολόγων στη Πνευμονολογική Κλινική.
Στη μονάδα τεχνητού νεφρού είναι γνωστά τα οξυμένα προβλήματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω μια ακόμα φορά.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει τα πράγματα στο απροχώρητο, στο «δεν πάει άλλο». Κάτι πρέπει να γίνει για να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα και η κατιούσα πορεία της δημόσιας υγείας στο νησί μας και αυτό το «κάτι» πρέπει να γίνει άμεσα και αποτελεσματικά με την συμμετοχή όλων των θεσμικών παραγόντων του τόπου, αλλά και της κοινωνίας.