‘’Επισημάνσεις της Κυριακής”

Αυτή την Κυριακή 09-07-2017, στα περίπτερα.