‘’Επισημάνσεις της Κυριακής’’.

Αυτή την Κυριακή 17-09-2017, στα περίπτερα της Κέρκυρας.