‘’Επισημάνσεις της Κυριακής”.

Αυτή την Κυριακή 13-08-2017, στα περίπτερα της Κέρκυρας.