Ο Δήμος Κέρκυρας σχετικά με τις καταστροφές, που προκλήθηκαν κυρίως στην Νότια Κέρκυρα, εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενημερώνει:

 • Για τις πληγέντες περιοχές, από τα ακραία  καιρικά φαινόμενα  έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να κηρυχτούν πλημμυροπαθείς, οι δημοτικές ενότητες Κορισσίων και Λευκιμμαίων.
• Για την καταγραφή των  υλικών ζημιών  σε οικίες της Νότιας Κέρκυρας  έχουν συσταθεί επιτροπές. Οι πληγέντες να απευθύνονται στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων.
• Όσοι κάτοικοι έχουν υποστεί ζημιές στον πρωτογενή τομέα  να απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ, προκειμένου να αποζημιωθούν.
• Έχουν ανατεθεί από το, Δήμο έκτακτες εργολαβίες,  προκειμένου   να αποκατασταθούν άμεσα  οι  υλικές ζημίες σε δημόσιους χώρους (Δρόμοι, τοιχία κ.λ.π.)
• Με απόφαση του Δ.Σ Κέρκυρας, διεκδικούμε άμεσα χρηματοδότηση από τα συναρμόδια Υπουργεία, τόσο για την αποζημίωση των πληγέντων όσο και για την αποκατάσταση δρόμων, τοιχίων και δημοσίων κτηρίων.
• Οι υπηρεσίες του Δήμου  παρέχουν κάθε διοικητική υποστήριξη  στους πληγέντες.
• Επειδή σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δελτία ενδέχεται να εκδηλωθούν και πάλι ακραία καιρικά φαινόμενα  κυρίως στην Νότια Κέρκυρα, οι κάτοικοι να λάβουν  όλα τα απαραίτητα  μέτρα.