Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού, του Γ.Ν.Κέρκυρας, η Νοσηλευτική Διεύθυνση του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, πραγματοποίησε 4ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, από τις 9-12 Ιουνίου, στην Ορθολογιστική Αντιμετώπιση του Πολυτραυματία, βάση των αρχών του ΑΤLS (Advanced Trauma Life Support).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν εξήντα νοσηλευτές και νοσηλεύτριες του νοσοκομείου και πραγματοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτών του κέντρου εκπαίδευσης ATLS, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήταν ενταγμένο στο συνολικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου και αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων που αφορούσαν στις Βασικές Αρχές Υποστήριξης της ζωής και τις Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά και βρέφη.

Στόχος της Διοίκησης και της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, είναι μέσα από τέτοιου επιστημονικού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα, να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού και κατά συνέπεια να παρέχει στους χρήστες των υπηρεσιών του νοσοκομείου, νοσηλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.