Για αντισυμβατική συμπεριφορά κατηγορούν τον ΕΟΠΥΥ οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά καθώς παραμένουν απλήρωτοι ενώ οι φαρμακοποιοί έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους προμηθευτές. Καλούν, λοιπόν, το υπουργείο Υγείας «να εφαρμόσει τον κανόνα της αγοράς που απαγορεύει το χονδρεμπόριο να μεταλλάσσεται κατά το δοκούν σε λιανεμπόριο».

Οι δύο φαρμακευτικοί σύλλογοι καταγγέλλουν ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει προβεί σε ενέργειες απέναντι στα μέλη τους «οι οποίες βρίσκονται εκτός των συμφωνηθέντων κατά την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης του Ιανουαρίου που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής».

Και υποστηρίζουν ότι «παραμένουμε απλήρωτοι από την ημερομηνία της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης (Ιανουάριος 2017) μέχρι σήμερα, όταν εμείς έχουμε εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις μας προς τους προμηθευτές μας».

Σε κοινή ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι κατά τον έλεγχο των γνωματεύσεων που εκτελέσθηκαν στα φαρμακεία για τους δύο πρώτους μήνες του 2017, απερρίφθησαν γνωματεύσεις από τον ΕΟΠΥΥ «για λόγους που αφορούν δήθεν παραβάσεις βασιζόμενες στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία όμως δεν είχε ακόμη λειτουργήσει παρά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κατά την υπογραφή της σύμβασης».

Ακόμα, καταγγέλλουν «συνεργασίες» ορισμένων εταιριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την «κατευθυνόμενη συνταγογράφηση» και ότι εταιρίες εισαγωγής εγγράφονται ταυτόχρονα ως πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, κατά παράβαση των νόμων της αγοράς που διαφοροποιεί το χονδρεμπόριο από το λιανεμπόριο».

Αναφέρουν, τέλος, ότι σε αρκετά προϊόντα έχουν οριστεί τιμές αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους πολύ χαμηλότερες από τις χονδρικές τιμές με τις οποίες τα προμηθεύονται τα φαρμακεία, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία χορήγησής τους.

«Καλούμε την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να τηρήσει τους όρους της σύμβασης που αφορούν την πληρωμή μας και να σταματήσει αμέσως να λειτουργεί οικονομικά εις βάρος των μελών μας. Καλούμε, τέλος, το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει τον κανόνα της αγοράς που απαγορεύει το χονδρεμπόριο να μεταλλάσσεται κατά το δοκούν σε λιανεμπόριο, υπογράφοντας συμβάσεις με το κράτος και διαιωνίζοντας την αδιαφάνεια και την διαπλοκή», καταλήγουν οι φαρμακοποιοί.