Δηλώσεις για την υπόθεση της επένδυσης της Κασσιώπης – Ερημίτη, έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, μετά τη δημοσιοποίηση της αρνητικής γνωμάτευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιπλέκει τα πράγματα για την επένδυση της Κασσιώπης.

Ανεξάρτητα από την απόφαση του ΣτΕ επί της ένστασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, απόφασης που έκρινε νόμιμη τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και NCH Capital, το Ελεγκτικό Συνέδριο εκλήθη να αποφανθεί για τη νομιμότητα της σύμβασης που έχει υπογράψει το ΓΕΝ με την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαδικασία μετεγκατάστασης του ναυτικού οχυρού.

Έτσι με την απόφαση 59/2017 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κωλύεται η σύμβαση του ΓΕΝ, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η έκταση που θα γίνει η μεταγκαστάση πρέπει να ανήκει στη αποκλειστική ιδιοκτησία του Δημοσίου, ή να έχει γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του.

Η πλευρά της εταιρείας υποστηρίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο και η απόφαση του επιτρόπου θα ανακληθεί.

Επένδυση προχειρότητας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, τόνισε επίσης, ότι το γεγονός ότι το ΓΕΝ αναλαμβάνει να εκταμιεύσει ποσά για τη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης του ναυτικού φυλακίου, χαρακτηρίζεται ως επιχείρηση κατασπατάλησης εθνικών πόρων. «Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια επένδυση προχειρότητας, όπως και οι επενδύσεις στη Ζάκυνθο και την Οξυά, οι οποίες έγιναν από την κυβέρνηση Σαμαρά» συμπλήρωσε ο Θ. Γαλιατσάτος.