Στην έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 40 μόνιμων στο ΕΚΑΒ πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα το ΑΣΕΠ.

Σχετικό αίτημα έχει ήδη υποβληθεί με το αριθμ. Α2β/Γ.Π.90177/16-01 -2018 έγγραφο του υπουργείου Υγείας για την πλήρωσης σαράντα (40) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στο Ε.Κ.Α.Β, ενώ με ΚΥΑ της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου έχει γίνει και σχετικά κατανομή 3 θέσεων για προστατευόμενα πρόσωπα του νόμου 2643/1998, |η πρόσληψη των οποίων θα γίνει μέσω ΟΑΕΔ.

Δείτε έδω το ΦΕΚ_ΕΚΑΒ.