Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΛΜΕ Κέρκυρας για το συνέδριο της ΟΛΜΕ 2017 είναι τα εξής:

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ)
2015: 164 ψ. (ποσοστό 40,6%)
2017: 168 ψ. (ποσοστό 45,3%)
Μεταβολή: 4,7%
Αντιπρόσωποι: 2

Αριστερή Συνεργασία (ΣΥΝΕΚ)
2015: 127 ψ. (ποσοστό 31,4%).
2017: 95 ψ. (ποσοστό 25,6%).
Μεταβολή: -5,8%.
Αντιπρόσωποι: 1.

Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)
2015: 82 ψ. (ποσοστό 20,3%)
2017: 82 ψ. (ποσοστό 22,1%).
Μεταβολή: 1,8%.
Αντιπρόσωποι: 1.

ΔΑΚΕ
2015: 13 ψ. (ποσοστό 3,2%).
2017: 26 ψ. (ποσοστό 7,0%).
Μεταβολή: 3,8%.
Αντιπρόσωποι:

Πορεία Αριστερή
2015: 18 ψ. (ποσοστό: 4,5%).
2017:
Μεταβολή:
Αντιπρόσωποι:

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 2015: 404 – 2017: 371.
Λευκά: 2015: 7 – 2017: 6.
Άκυρα: 2015: 1 – 2017: 4
Ψηφίσαντες: 2015: 412 – 2017: 381.