Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα της Γ. Θεοτόκη που ορίζεται από τις οδούς Σταμ. Δεσύλλα και Μαντζάρου αποφασίστηκε στη σύσκεψη της επιτροπής κυκλοφορίας του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο του Πάσχα.

Έτσι πεζοδρομείται το τμήμα που αποτελεί προέκταση του πεζόδρομου της Ευγ. Βουλγάρεως και τα οχήματα θα κινούνται από την κατεύθυνση της Λαϊκής Αγοράς προς την Νομαρχία χωρίς να επιτρέπεται να στρίψουν προς Σαρόκο. Αντίστοιχα από την οδό Μαντζάρου θα επιτρέπεται μόνο η στροφή αριστερά προς Σαρόκο και όχι δεξιά προς Ευγ. Βουλγάρεως.

Η ρύθμιση υπήρχε σε παλιότερη απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο το 2011 αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Σε πρώτη φάση, το μέτρο θα εφαρμοστεί για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ειδικά για την περίοδο του Πάσχα, με κάποια πιθανότητα να μονιμοποιηθεί αν αποδώσει και ενταχθεί στο γενικότερο σχεδιασμό του κυκλοφοριακού.