Απάντηση αναφορικά με τις δημοσιεύσεις που έλαβαν χώρα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικές με το θέμα της μεταφοράς μαθητών για το μάθημα της κολύμβησης, την περσινή σχολική περίοδο, απάντηση έδωσε η Αντιπεριφερειάρχης Νικολέτα Πανδή.

Όπως αναφέρει σε δελτίου τύπου: ‘’Σε αντίθεση με άλλη Περιφερειακή Ενότητα της ΠΙΝ, όπου κατόπιν συνεννόησης της οικίας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία, στάλθηκαν απ’ τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες οι καταστάσεις των δικαιούχων και οι συγκεκριμένες μετακινήσεις συμπεριελήφθησαν στο σχεδιασμό των μαθητικών δρομολογίων μέσω των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων, και βάρυναν τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας.

Επειδή στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, η αρμόδια Υπηρεσία δεν έγινε ποτέ αποδέκτης κατάστασης μαθητών δικαιούμενων τέτοιου τύπου μεταφοράς, όπως προβλέπεται απ’ τη σχετική με το θέμα νομοθεσία, ουδέποτε και δεν συμπεριελήφθησαν οι μεταφορές αυτές στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, προκειμένου να καλύψει τη σχετική δαπάνη.

Όποιος προσπαθεί να επιρρίψει τις ευθύνες της δικής του αμέλειας σε άλλους, να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τις λαϊκές μας ρήσεις  «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», οι ευθύνες να αναζητηθούν στις αρμόδιες Δ/νσεις της εκπαίδευσης και ο νοών νοείτο”.