Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά τη Συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε να αναγορεύσει Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, τιμώντας τη λαμπρή προσφορά του ως επιστήμονα και ακαδημαϊκού διδασκάλου, η οποία έχει ευρύτατα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αναγνωριστεί.

Η απόφαση του Τμήματος Ιστορίας, που επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελεί, παράλληλα, αναγνώριση της εν γένει προσφοράς της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας ως συνεπούς κήρυκα της ανθρωπιστικής παιδείας και των δημοκρατικών αξιών καθ’ όλη την ακαδημαϊκή και πολιτική του πορεία.
Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2017, ώρα 18.30 στην αίθουσα τελετών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιόνιος Ακαδημία). Η είσοδος θα επιτρέπεται με επίδειξη προσωπικής πρόσκλησης. Πέρας προσέλευσης 18.00.

Πρόγραμμα τελετής
Είσοδος του τιμωμένου και των μελών της Συγκλήτου
Έναρξη – Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας Αναπλ. Καθηγητή Βάιο Βαϊόπουλο
Aνάγνωση του Ψηφίσματος του Τμήματος Ιστορίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αναπλ. Καθηγητή Βάιο Βαϊόπουλο
Έπαινος (Laudatio) του τιμωμένου από τον Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας Νικόλαο Καραπιδάκη
Ανάγνωση του Διδακτορικού Τίτλου από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο
Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο και τα διάσημα του Ιονίου Πανεπιστημίου από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο και τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας Αναπλ. Καθηγητή Βάιο Βαϊόπουλο
Επίδοση Ψηφίσματος και Διδακτορικού Διπλώματος
Ομιλία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ με θέμα: «Η ιστορική εξέλιξη της έννοιας του Κράτους Δικαίου».