Στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παραμονή επίορκων δημόσιων υπαλλήλων στις θέσεις τους αναφέρεται η ΑΔΕΔΥ, διευκρινίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων σημειώνει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν ήδη εκλεγεί, είναι παρόντες στις συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων και παρεμβαίνουν.

«Ενημερώνουμε, επίσης, ότι τα Πειθαρχικά Συμβούλια συγκροτούνται με υπουργικές αποφάσεις, με βάση τις οποίες ορίζονται ως πρόεδροι αυτών των οργάνων δικαστές.

» Άρα η ευθύνη της καθυστέρησης συγκρότησής τους βαραίνει τους αρμόδιους υπουργούς. Επίσης, η ευθύνη για το ότι καθυστερούν να εκδικαστούν εκκρεμείς υποθέσεις βαραίνει τους δικαστές, οι οποίοι έχουν διοριστεί πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

» Είναι γεγονός ότι οι συχνές μετακινήσεις των δικαστών καθώς και οι συνταξιοδοτήσεις αρκετών από αυτούς δυσχεραίνουν το έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων.»

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ δηλώνει ότι θα υπερασπίσει το δικαίωμα συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια και καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να συγκροτήσουν ή να επανασυγκροτήσουν τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά σε όποια υπουργεία δεν λειτουργούν μέχρι τώρα.

ΠΗΓΗ: http://news.in.gr