Έκρηξη των συμβασιούχων, μειώσεις μισθών και συρρίκνωση της συνολικής απασχόλησης στο Δημόσιο είναι τα βασικά συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ για τον δημόσιο τομέα.

Βάσει της μελέτης, που παρουσιάζουν τα Νέα, υποχωρεί συνεχώς το εργασιακό καθεστώς του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου και λειτουργού υπέρ των σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου που αντιπροσωπεύουν το 28,5% των «τακτικών» προσλήψεων για το 2016.

Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς η παρουσία του έκτακτου προσωπικού που σήμερα συνθέτει το 13,2% της συνολικής απασχόλησης στο Δημόσιο.

Οι μειώσεις μισθών στο Δημόσιο συνεπιφέρουν επίσης μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων κατά 30%.