Ξεκινάει από σήμερα η πιλοτική λειτουργία της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Κέρκυρας (9η Παρ. Ιωάννου Θεοτόκη – πρώην ΙΚΑ).

Η Μονάδα θα λειτουργεί όλες τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες, με διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 21:00.

Κατά τη διάρκεια της εφημερίας, δηλαδή από 15:00 -21:00 θα συνεπικουρείται στη λειτουργία της από ειδικευμένους Γενικούς Ιατρούς των Κέντρων Υγείας του νησιού της Κέρκυρας, για εξυπηρέτηση των Εκτάκτων-Επειγόντων περιστατικών.

Στόχος της διοίκησης του ΓΝΚ είναι να εξυπηρετούνται τα περιστατικά πρωτοβάθμιας φροντίδας (ελαφρά) από τη Μονάδα Υγείας, έτσι ώστε να οδηγούνται στο Νοσοκομείο μόνον τα σοβαρότερα και όσα χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης ή νοσηλείας.