Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1o: 10η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Αποδοχές χρηματοδότησης – Κατανομή Υποέργων Έργων ΠΔΕ.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (EL05)»

ΕισηγητήςΟ Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04)»

ΕισηγητήςΟ Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ  5o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)»

ΕισηγητήςΟ Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ  6o: Συμπλήρωση της αριθμ. 58-17-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων  με τίτλο ‘’Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ αγροτικών ιατρών στην ΠΕ Κέρκυρας’’.

ΕισηγητήςΗ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ  7o: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για είσπραξη τελών από βοσκοτόπια για την  Π.Ε. Κέρκυρας.  

ΕισηγητήςΗ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ  8o: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για είσπραξη τελών από βοσκοτόπια για την  Π.Ε. Λευκάδας.  

ΕισηγητήςΟ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

 ΘΕΜΑ  9o: Επανεργοποίηση και μετονομασία υφιστάμενου τραπεζικού λογαριασμού.

ΕισηγητήςΟ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.