Ξεκίνησαν τα έργα στο λιμάνι.

Έγκριση και πληρωμή από τον ΟΛΚΕ στον εργολάβο.