Σε ετήσια Γενική συνέλευση καλεί τα μέλη του το Διοικητικό Συμβούλιο, του συλλόγου «Ερημίτη Πλους».

Σύμφωνα με την πρόσκληση: ‘’η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 4 του Μάρτη 2018 και ώρα 10,30 π.μ. στην Ελαιουργεία Σινιών (αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Σινιών) και με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημερώσεις – εξελίξεις – προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία. η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, τελικά, στις 18 του Μάρτη την ίδια και στον ίδιο χώρο, όπως προβλέπεται από το καταστατικό”.