Περιφορά εικόνα Αναστάσεως από τον Άγιο Νικόλαο Βιρού στο Ποντικονήσι. 

by Ρεα Ντούρου on 17/04/2017 - 10:04

Περιφορά εικόνα Αναστάσεως από τον Άγιο Νικόλαο Βιρού στο Ποντικονήσι.

Ρεα ΝτούρουΠεριφορά εικόνα Αναστάσεως από τον Άγιο Νικόλαο Βιρού στο Ποντικονήσι.