Έγκριση και πληρωμή από τον ΟΛΚΕ στον εργολάβο.

by Corfu Tv News on 31/03/2017 - 14:03

Ξεκίνησαν τα έργα στο λιμάνι.

Έγκριση και πληρωμή από τον ΟΛΚΕ στον εργολάβο.

 

Corfu Tv NewsΈγκριση και πληρωμή από τον ΟΛΚΕ στον εργολάβο.

Related Posts

Take a look at these posts